Bobar Osiguranje

Bobar Banka

Bobar Radio

Drinatrans

Bobar Tours

Elvaco

Bobar Autosemberija

Bobar Group

Bobar Grupa

BOBAR je u poslovnom svijetu prisutan od 1989. godine. Nastao je kao jedna od prvih tranziciskih firmi u poslovnom okruženju. Danas, po obimu i raznovrsnosti poslovanja, predstavlja vodeću grupaciju u Bosni i Hercegovini sa zapaženom ulogom u regionu Jugoistočne Evrope.

Razvijajući se na modelu savremenih preduzeća sa Zapada, "BOBAR" je postao sinonim za sigurnost, poslovnost i uspjeh. Formula uspjeha sadržana je u stalnom ulaganju u kadrove i blagovremenom investiranju.

BOBAR biznis je razvijen u 5 država - BiH, Makedonija, Njemačka, Engleska i SAD. Obuhvata 35 poslovnih djelatnosti, organizovanih u 27 preduzeća, sa 1500 radnika. Iz okvira grupacije 21 kompanija nalazi se u Bosni i Hercegovini.

Saznajte više...
 

Kontakt

Filipa Višnjića 211
76300 Bijeljina
Republika Srpska / BiH
Tel: +387 55 232 100
Fax: +387 55 247 916
e-mail: office@bobar.com

BOBAR info bilten

Valid XHTML and CSS.